Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Επιβολή χρηματικής ποινής στην Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορία για αποστολή μηνύματος sms πολιτικού περιεχόμενου


Στο Γραφείο της Επιτρόπου υποβλήθηκε παράπονο από άτομο που έλαβε μήνυμα sms πολιτικού περιεχομένου από την Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορία, χωρίς τη συγκατάθεση του (και χωρίς να ήταν μέλος της παράταξης), και χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο.

Ο ίδιος παραπονούμενος είχε υποβάλει παράπονα κατά της ίδιας παράταξης και στο παρελθόν και το Γραφείο είχε ενημερώσει την παράταξη σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και την είχε καλέσει να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα. Η παράταξη είχε απαντήσει ότι ο αριθμός του παραπονούμενου έχει διαγραφεί και ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Παρ’ όλα αυτά ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα από την παράταξη το οποίο καλούσε τους παραλήπτες να στηρίξουν την παράταξη σε φοιτητικές εκλογές.

Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων περιλαμβανομένων και των μηνυμάτων πολιτικού, θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού περιεχόμενου, επιτρέπεται μόνο με την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών.
Στα μηνύματα θα πρέπει να αναγράφεται δωρεάν αριθμός με τον οποίο οι παραλήπτες των μηνυμάτων να μπορούν να ζητούν να μην λαμβάνουν μηνύματα, με εύκολο τρόπο και ατελώς.

Η Επίτροπος επέβαλε στην παράταξη χρηματική ποινή ύψους €1000,00 (χιλίων ευρώ).22 Μαΐου 2017

Back To Top