Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Οδηγία για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά μέσα (Οδηγία του 2011)

    • Οδηγία για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά μέσα (Οδηγία του 2011)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Direct marketing directions.pdfLast Update: 01/08/2018 12:24:41 PM
 
Back To Top