Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την διαχείριση της πανδημίας


Παρακολουθώντας τους προβληματισμούς των πολιτών που εκφράζονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των ερωτημάτων που τίθενται είτε απευθείας στο Γραφείο μου είτε μέσω δημοσιογράφων, θα ήθελα να ενημερώσω ότι στα πλαίσια της επιβεβλημένης λήψης μέτρων για την διαχείριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση, γίνεται η νενομισμένη διαβούλευση / συνεννόηση με το Γραφείο μου με απόλυτο σεβασμό και εξισορρόπηση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας με την ιδιωτικότητα των πολιτών.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

27 Μαρτίου 2020

Back To Top