Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Κρυπτογραφημένα δεδομένα


Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσον τα κρυπτογραφημένα δεδομένα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001.

Η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι η κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων συνιστά τεχνικό μέτρο ασφάλειας των δεδομένων και αποτελεί εγγύηση διασφάλισης του απορρήτου. Το μέτρο αυτό αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, η οποία χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στις περιπτώσεις όπου ευαίσθητα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας ή στις περιπτώσεις όπου διαβιβάζονται δεδομένα ή όταν δεδομένα αποθηκεύονται σε κινητές μονάδες. Επομένως τα κρυπτογραφημένα δεδομένα παραμένουν προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001.

Back To Top