Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣH: Κλήση πολιτικού περιεχομένου / προώθησης υποψηφιότητας από το εκλογικό επιτελείο του κ. Γιώργου Λιλλίκα


Απόφαση σχετικά με κλήση πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης υποψηφιότητας


Μετά από εξέταση παραπόνου που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου που αφορούσε σε κλήση πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης της υποψηφιότητας του κ. Γιώργου Λιλλήκα, ονομαστικώς, χωρίς τη συγκατάθεση του παραπονούμενου και χωρίς αυτός να ήταν μέλος του κόμματος του, στις 15/1/2018 εξέδωσα Απόφαση εναντίον του κ. Λιλλήκα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω παράπονο δεν ήταν το πρώτο γραπτό παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου εναντίον του κ. Λιλλήκα, επέβαλα χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ. Επιπρόσθετα κάλεσα τον κ. Λιλλήκα όπως διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου που κατέχει.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

17 Ιανουαρίου 2018

Back To Top