Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

32η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


32η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Λετονίας διοργάνωσε στις 13 - 16 Μαΐου 2024 στη Ρίγα, την 32η Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων (Conference of European Data Protection Authorities - Spring Conference). Η Εαρινή Σύνοδος αποτελεί πρόσφορο πεδίο για ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή θέσεων σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων.

Στην Εαρινή Σύνοδο συμμετείχε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, εκπροσωπώντας τόσο τη χώρα μας, όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, υπό την ιδιότητα της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου. Η συμμετοχή της Επιτρόπου ήταν σημαντική στις εργασίες της Συνόδου, αφού είχε τον ρόλο της συντονίστριας της συζήτησης με θέμα «Navigating privacy and data protection in the age of emerging technology and innovation».

Στη συζήτηση αυτή, αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον ρόλο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και θέματα σχετικά με την προστασία των παιδιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Πέραν τούτων, αναλύθηκαν θέσεις και απόψεις για την ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, καθώς και για επεξεργασίες οι οποίες πρέπει αφενός να είναι φιλικές προς τον χρήστη και αφετέρου να λαμβάνουν υπόψιν τις αρχές προστασίας δεδομένων κατά τον σχεδιασμό των επεξεργασιών αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο μας διοργάνωσε την Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων το 2007 στη Λάρνακα και το 2017 στη Λεμεσό. Έχοντας την εμπειρία αυτή, το Γραφείο μας προσφέρει τα μέγιστα στον εν λόγω θεσμό, ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εαρινής Συνόδου.21 Μαΐου, 2024

Back To Top