Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σχέδιο δημοσίευσης δυνάμει του περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα, Ν. 184(Ι)/2017


Σχέδιο δημοσίευσης δυνάμει του περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα, Ν. 184(Ι)/2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΕΠΔΠΧ.pdf


Back To Top