Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

31η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

31η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ουγγαρίας διοργανώνει στις 10 - 12 Μαΐου 2023 στη Βουδαπέστη, την 31η Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων (Conference of European Data Protection Authorities - Spring Conference). Η Σύνοδος αυτή αποτελεί ευκαιρία για συζήτηση, ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στη Σύνοδο αυτή θα συμμετάσχει και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο μας διοργάνωσε την Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων το 2007 στη Λάρνακα και το 2017 στη Λεμεσό.

Στις 12 Μαΐου 2023, οι εργασίες της Συνόδου έχουν ως κεντρικό άξονα τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και θα είναι ανοικτές προς τους επαγγελματίες προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα θέματα:
- σχέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων - Αρχής Προστασίας Δεδομένων,
- εκπαίδευση και δίκτυο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων,
- ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στον Οργανισμό.

Οι εργασίες της Συνόδου την ημέρα αυτή παρέχονται δωρεάν και θα είναι σε υβριδική μορφή, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις παρακολουθήσουν διά ζώσης ή διαδικτυακά. Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, οι δηλώσεις για τη διά ζώσης παρακολούθηση θα εξεταστούν με κριτήριο τη χώρα προέλευσης των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό περισσότερη αντιπροσώπευση των χωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα https://springconference2023.hu/, έως τις 27 Απριλίου 2023.10 Απριλίου 2023

Back To Top