Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων Καταγγελίες/παράπονα εναντίου του κ. Α.Α.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων
Καταγγελίες/παράπονα εναντίου του κ. Α.Α.

Εδώ και δύο χρόνια περίπου, στο Γραφείο μου υποβάλλονται πολλά παράπονα από άτομα που λαμβάνουν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο τους σχετικά με ιπποδρομίες χωρίς να έχουν δώσει την εκ των προτέρων συγκατάθεση τους (spam). Τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται από διάφορους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και καλούν τους παραλήπτες να τηλεφωνήσουν σε διάφορους αριθμούς τηλεπληροφόρησης. Αρκετοί αναφέρουν ότι προσπάθησαν να καλέσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου από τον οποίο έλαβαν τα μηνύματα για να ζητήσουν να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων αλλά κανείς δεν απαντούσε τα τηλέφωνα αυτά.

Με βάση τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο 112 του 2004 (άρθρο 106(1)), η αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων την συγκατάθεση τους για την αποστολή αυτή. Το εδάφιο (5) του ίδιου άρθρου αναφέρει επίσης ότι η πρακτική αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση με συγκάλυψη ή απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα ή του προσώπου εκ μέρους του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή χωρίς έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να δύναται να ζητήσει τον τερματισμό των επικοινωνιών αυτών, απαγορεύεται. Με βάση το άρθρο 107(2) του ίδιου Νόμου η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται καταγγελιών / παραπόνων που αφορούν πιθανές παραβάσεις του άρθρου 106.


Μετά από έρευνα η οποία διεξήχθηκε από το Γραφείο μου δυνάμει του άρθρου 107(2) του Νόμου 112(Ι)/2004 και του άρθρου 23(ζ) και (η) του Νόμου 138(Ι)/2001 έχει εντοπιστεί ότι τα μηνύματα αποστέλλονταν από κάρτες προπληρωμένης τηλεφωνίας. Οι γραμμές τηλεπληροφόρησης που διαφημίζονται στα μηνύματα είχαν εκχωρηθεί αρχικά στην ΑΤΗΚ, στην συνέχεια είχαν εκχωρηθεί από την ΑΤΗΚ στην εταιρεία Golden Telemedia και τέλος από την εταιρεία Golden Telemedia στον κ. Α.Α.

Σύμφωνα με συστάσεις του Γραφείου μου, η ΑΤΗΚ ενημέρωσε τον κ. Α. τηλεφωνικώς και/ή με μήνυμα στο φωνοκιβώτιο, για τον κάθε ένα από τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων για τους οποίους είχαν υποβληθεί παράπονα, ότι έχουν υποβληθεί καταγγελίες στο Γραφείο μου και τον κάλεσαν να συμμορφωθεί με τις σχετικές πρόνοιες της υπηρεσίας αποστολής μηνυμάτων της ΑΤΗΚ. Τον ενημέρωσαν επίσης ότι συνέχιση της αποστολής τέτοιων μηνυμάτων πιθανόν να έχει συνέπειες.

Έχω αποστείλει επιστολές στον κ. Α.Α. στις 30/12/2005, 10/2/2006, 19/6/2006 και 4/8/06 με τις οποίες τον ενημέρωσα για τις πρόνοιες του Νόμου 112(Ι)/2004 σχετικά με αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα και τον κάλεσα να αναφέρει τις απόψεις/θέσεις του επί του θέματος αλλά δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απάντηση. Η τελευταία επιστολή είχε παραδοθεί με το χέρι προσωπικά στον ίδιο και έχει υπογράψει ότι την έχει παραλάβει.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2006 είχα ζητήσει από την ΑΤΗΚ να διακόψει την σύνδεση οκτώ καρτών προπληρωμένης τηλεφωνίας από τις οποίες αποστέλλονταν τα μηνύματα που διαφήμιζαν τις γραμμές τηλεπληροφόρησης που ανήκουν στον κ. Α.Α., ως πρώτο μέτρο μέχρις ότου ο κάτοχος τους επικοινωνήσει με το Γραφείο μου, προτού προχωρήσω στην έκδοση απόφασης και την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης. Η ΑΤΗΚ με ενημέρωσε ότι το έχει πράξει στις 6 Νοεμβρίου 2006.

Παρ’ όλα αυτά μετά την πιο πάνω ημερομηνία στο Γραφείο μου υποβάλλονταν και πάλι παράπονα για λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων, αυτή τη φορά από άλλους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, στα οποία διαφημίζονταν γραμμές τηλεπληροφόρησης που ανήκουν στον ίδιο κάτοχο, τον κ. Α.Α.

Στις 27 Μαρτίου 2007 απέστειλα επιστολή στον κ. Α.Α. με την οποία τον κάλεσα να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση για τις πιο πάνω παραβάσεις αλλά και πάλι δεν έχω λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο μου έχει λάβει πάνω από 100 κλήσεις και επιστολές για παράπονα σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κρίνω ότι υπήρξε παράβαση των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, 112(Ι)/2004 και με βάση τις εξουσίες που μου παρέχονται από το άρθρο 107(2) του ίδιου Νόμου επιβάλλω στον κ. Α.Α. χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών (£2000=).
Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα23 Μαΐου 2007

Back To Top