Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση του Επιτρόπου σχετικά με την 28η Ιανουαρίου, Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

- 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η 28η Ιανουαρίου είναι με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αφιερωμένη στα Προσωπικά Δεδομένα.
Στις 28 Ιανουαρίου 1981 ανοίχτηκε για υπογραφή στο Στρασβούργο η Σύμβαση 108 για την Προστασία του ατόμου από την ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Στις 23 Νοεμβρίου 2001 η Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας θέσπισε το Νόμο 138(Ι)/2001 με τίτλο Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 στα πλαίσια ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ με το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και πιο συγκεκριμένα με την ΟΔΗΓΙΑ 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των ΦΥΣΙΚΩΝ προσώπων από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σήμερα, 14 χρόνια μετά, εκφράζω την ικανοποίηση μου που παρ’ όλον ότι η Νομοθεσία αυτή είναι εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω την φράση «μικρής ηλικίας» έχει γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό κατανοητή και αποδεκτή από μεγάλο μέρος του Κυπριακού λαού.

Ο λόγος; Απλός.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ που ο κάθε ζωντανός άνθρωπος τα θεωρεί ΑΠΟΛΥΤΑ ταυτισμένα με τον ΕΑΥΤΟ του, την ΟΝΤΟΤΗΤΑ του, την προσωπικότητα του, την φιλοσοφία του, την ιδεολογία του, τα πιστεύω του και όλα εκείνα που εύστοχα χαρακτηρίζονται από τη Νομοθεσία «ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» και αποτελούν αποκλειστικά δικά του χαρακτηριστικά που πρέπει να τυγχάνουν απ’ όλους του αναγκαίου σεβασμού.

Η Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να τονισθεί ότι σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση είναι δυνατό να την επικαλεσθεί οποιοσδήποτε ως ασπίδα προστασίας οποιασδήποτε παρανομίας.

Αντίθετα. Προστατεύει κάθε νόμιμο και καθαρό προσωπικό δεδομένο οποιουδήποτε εν ζωή ανθρώπου.

Προσωπικά δεδομένα που είναι παράνομα και αξιόποινα δεν προστατεύονται αλλά αποκαλύπτονται και επαφίεται στις αρμόδιες αρχές και θεσμούς να προχωρήσουν και να λάβουν τα δέοντα μέτρα όπως προνοούνται από την Νομοθεσία.

Πρέπει να τονίσω ξανά ότι η επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων είναι αποδεκτή ΜΟΝΟ εάν καλύπτονται από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Νομοθεσία (Άρθρο 4) του Νόμου που προνοεί τρείς βασικές αρχές αυτής της επεξεργασίας:

(α) Νόμιμη
(β) Εξυπηρετεί σαφή και προσδιορισμένο ΣΚΟΠΟ
και
(γ) Η περίφημη αρχή της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ δηλαδή αυτή η επεξεργασία να μην είναι περισσότερη από ότι χρειάζεται δηλαδή να μην είναι υπερβολική.

Το 2015 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις του πακέτου των νομοθετικών Προτάσεων που θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι Προτάσεις αυτές θα ενισχύσουν το επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών και θα εκσυγχρονίσουν την υφιστάμενη νομοθεσία, σε σχέση με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Παράλληλα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκμοντερνισμού της Σύμβασης 108, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015. Η Σύμβαση αυτή απε
τέλεσε το πρώτο διεθνές νομικό εργαλείο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο εκμοντερνισμός της αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην υιοθέτηση της και από χώρες εκτός των γεωγραφικών συνόρων της Ευρώπης.

Συνεχίζουμε το έργο μας δίνοντας ακόμη μια φορά το μήνυμα ότι βασικός προστάτης των προσωπικών μας δεδομένων δεν είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά ο ΙΔΙΟΣ ο εαυτός μας.

Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


20/01/2015


Back To Top