Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Ηχογράφηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από ασφαλιστική εταιρεία Royal Crown Insurance Ltd


Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας Royal Crown Insurance Ltd για ηχογράφηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη, η οποία έχει συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου με την εταιρεία, ισχυρίστηκε ότι στις 12/05/2009 τηλεφώνησε στην εταιρεία για να επισκεφθεί τον τόπο όπου είχε εμπλακεί σε οδικό ατύχημα. Της αναφέρθηκε ότι θα αποζημιωθεί για τη ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της παρά το γεγονός ότι από την ηχογράφηση της συνδιάλεξης της με την εταιρεία φάνηκε ότι άλλαξε την εκδοχή της για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η παραπονούμενη ισχυρίστηκε ότι στις 12/05/2009 που τηλεφώνησε στην εταιρεία δεν υπήρχε οποιαδήποτε σήμανση ότι ηχογραφείται η τηλεφωνική της συνομιλία και, όταν παραπονέθηκε για αυτό, στις 14/05/2009 τότε η εταιρεία έβαλε την προειδοποιητική σήμανση «Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης, η συνομιλία σας καταγράφεται».

Μετά από διερεύνηση του παραπόνου της προέκυψε ότι η εταιρεία Rescue Line, η οποία είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία Royal Crown Insurance Company Ltd, σε περίπτωση οδικού ατυχήματος πελάτη/ ασφαλιζόμενου της είχε δικαίωμα να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των πελατών/ ασφαλιζόμενων της χωρίς να έχει λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους με βάση το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001, το οποίο προβλέπει ότι «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα προσωπικά δεδομένα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων».

Θεωρήσαμε όμως ότι η χρησιμοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας του πελάτη για έλεγχο/ πιστοποίηση των ισχυρισμών του για τα αίτια του οδικού ατυχήματος δεν γινόταν για την εξυπηρέτηση του, αλλά για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας και, ως εκ τούτου, εκ πρώτης όψεως, παραβιαζόταν η αρχή του σκοπού (άρθρο 4(1)(β) του Νόμου 138(Ι)/2001), που προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς.

Γι’ αυτό η εταιρεία Rescue Line ύστερα από υπόδειξη μας αντικατέστησε την προειδοποιητική σήμανση της απαντητικής ηχογραφημένης ανταπόκρισης στην κλήση του πελάτη «Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης, η συνομιλία σας θα καταγράφεται» με τη σήμανση «Για σκοπούς καλύτερης σας εξυπηρέτησης και διασφάλισης των συμφερόντων της εταιρείας, η συνομιλία σας θα καταγράφεται».

Back To Top