Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή Επιτρόπου στο Democracy forum

    Η Επίτροπος θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «Ψηφιακός Κόσμος και Σύγχρονη Δημοκρατία» στο πλαίσιο του Democracy forum .


Back To Top