Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων Καταγγελίες/παράπονα εναντίον του κ. Α


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων
Καταγγελίες/παράπονα εναντίον του κ. Α

Κατά το έτος 2009 στο Γραφείο μου υποβλήθηκαν σαράντα παράπονα από άτομα που λάμβαναν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο τους σχετικά με ιπποδρομιακά και ποδοσφαιρικά στοιχήματα χωρίς να έχουν δώσει την εκ των προτέρων συγκατάθεση τους (spam). Τα μηνύματα αυτά αποστέλλονταν από διάφορους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και καλούσαν τους παραλήπτες να τηλεφωνήσουν στους ακόλουθους αριθμούς τηλεπληροφόρησης: 900-35136, 900-35137, 900-35138, 900-35139, 900-35210, 900-35230 και 900-35240. Αρκετοί ανάφεραν ότι προσπάθησαν να καλέσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου από τον οποίο έλαβαν τα μηνύματα για να ζητήσουν να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων αλλά δεν έλαβαν απάντηση.

Με βάση τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο 112 του 2004 (άρθρο 106(1)) (ο Νόμος), η αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων την συγκατάθεσή τους για την αποστολή αυτή. Το εδάφιο (5) του ίδιου άρθρου αναφέρει επίσης ότι η πρακτική αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση με συγκάλυψη ή απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα ή του προσώπου εκ μέρους του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή χωρίς έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να δύναται να ζητήσει τον τερματισμό των επικοινωνιών αυτών, απαγορεύεται. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον όρο αυτό στο Νόμο «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» σημαίνει οποιοδήποτε μήνυμα που συνίσταται σε κείμενο, φωνή, ήχο ή εικόνα και αποστέλλεται μέσω ενός δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο δύναται να αποθηκευτεί στο δίκτυο ή στον τερματικό εξοπλισμό έως ότου συλλεγεί από τον παραλήπτη.

Με βάση το άρθρο 107(2) Νόμου η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται καταγγελιών / παραπόνων που αφορούν πιθανές παραβάσεις του άρθρου 106.

Μετά από έρευνα η οποία διεξήχθηκε από Λειτουργούς του Γραφείο μου δυνάμει του άρθρου 107(2) του Νόμου και του άρθρου 23(ζ) και (η) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του ατόμου) Νόμου του 2001 έχει διαπιστωθεί ότι οι πιο πάνω γραμμές τηλεπληροφόρησης που διαφημίζονται στα μηνύματα είχαν εκχωρηθεί αρχικά στην ΑΤΗΚ, στην συνέχεια είχαν εκχωρηθεί από την ΑΤΗΚ στην εταιρεία Golden Telemedia και τέλος από την εταιρεία Golden Telemedia στον κ. Α.

Έχω αποστείλει επιστολές στον κ. Α στις 24/4/2009 και 21/5/2009 με τις οποίες τον ενημέρωσα για τα παράπονα που είχαν υποβληθεί και τις πρόνοιες του Νόμου σχετικά με αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα και τον κάλεσα να αναφέρει τις απόψεις/θέσεις του επί του θέματος αλλά δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απάντηση.

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κρίνω από τα στοιχεία που έχω ενώπιον μου ότι υπήρξε παράβαση των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004.

Γιαυτό λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη παράβαση του πιο πάνω άρθρου και το μεγάλο αριθμό παραπόνων που έχουν υποβληθεί για λήψη μηνυμάτων από τον κ. Α κατά το έτος 2009, με βάση τις εξουσίες που μου παρέχονται από το άρθρο 107(2) του ίδιου Νόμου επιβάλλω στον κ. Α χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8000).

Κατά την επιμέτρηση της ποινής έλαβα επίσης υπόψη μου δύο προηγούμενες Αποφάσεις μου εναντίον του κ. Α που εκδόθηκαν στις 23.5.2007 σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση κατά παράβαση του πιο πάνω άρθρου κατά το 2005 και 2006 με βάση την οποία του είχε επιβληθεί χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών και στις 24.4.2009 σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση κατά παράβαση του πιο πάνω άρθρου κατά το 2007 με βάση την οποία του είχε επιβληθεί χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων ευρώ.
Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


ΠΟ25 Αυγούστου 2009

Back To Top