Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Συλλογή ονομάτων και ταυτοτήτων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας


Η δημιουργία κανονισμού από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας κρίθηκε αναγκαία με αφορμή επεισόδιο που διαπράχθηκε μεταξύ αλλοδαπών και ναυαγοσώστων με αποτέλεσμα την εμπλοκή της Αστυνομίας και τη λήψη καταθέσεων από διάφορα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ζητήθηκε στη συνέχεια από την Αστυνομία να καθιερωθεί η καταγραφή των ονομάτων και του αριθμού ταυτότητας όλων ανεξαιρέτως των προσώπων που εισέρχονται στο κολυμβητήριο, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός των προσώπων που δημιουργούν καυγάδες και διενέξεις στο χώρο.

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας είναι χώρος ο οποίος είναι προσιτός στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα είναι χώρος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στους δημότες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα χρησιμοποιούν το εν λόγω κολυμβητήριο, έναντι καταβολής τέλους, καθώς και τις υπηρεσίες της καφετέριας η οποία προσφέρει και φαγητό. Το κολυμβητήριο διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και σε αυτό εργοδοτούνται και φρουροί ασφάλειας.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η δημιουργία αρχείου με τα ονόματα και τους αριθμούς των δελτίων ταυτότητας όλων των προσώπων που εισέρχονται στον πιο πάνω χώρο θεωρείται υπερβολική και μη συνάδουσα τόσο με την αρχή της αναλογικότητας, όσο και με την αρχή της αναγκαιότητας, η οποία απορρέει από την αρχή της αναλογικότητας, έχοντας υπόψη ότι ένα και μόνο περιστατικό δεν καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων, δεδομένης και της εργοδότησης προσωπικού ασφάλειας στους πιο πάνω χώρους, το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποφυγή τέτοιων περιστατικών.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η σύσταση συναφούς αρχείου ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο και σε σχέση με άλλους χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς που παρέχουν υπηρεσίες στο ευρύ κοινό, δεδομένου ότι θα μπορούσε να γίνει επίκληση της περίπτωσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας.

Back To Top