Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Χρεώσεις από συνδρομητικές υπηρεσίες (Mobile Termination)


Το Γραφείο μας δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασης παραπόνων για χρεώσεις από συνδρομητικές υπηρεσίες (Mobile Termination), σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Επίτροπος σε παραπονούμενο με ημερομηνία 1/6/2011. Ο παραπονούμενος πληροφορήθηκε ότι για θέματα χρεώσεων φαίνεται ότι μπορεί να αποταθεί στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και για θέματα παραπλανητικής διαφήμισης στην Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Back To Top