Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θέμα: Διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού

Επειδή δέχομαι πολλά ερωτήματα από πολίτες και δημοσιογράφους σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς επιτρέπεται, εφόσον γίνεται πάντοτε, στα πλαίσια της νομιμότητας και της αναλογικότητας.

Η διαδικασία απογραφής πληθυσμού που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία, προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 763/2008 και διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες. Η εν λόγω διαδικασία έτυχε διαβούλευσης και έγκρισης από το Γραφείο μου.

Όπως αναφέρεται και στις ανακοινώσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας αλλά και στο έντυπο της Απογραφής Πληθυσμού που είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο, στην Κύπρο, η απογραφή διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμων του 2021.

Σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, τα Κράτη Μέλη μπορούν να επιλέγουν το αναλογικό μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απογράφης. Στην Κύπρο, όπου η απόκτηση Δελτίου Ταυτότητας (ΔΤ) είναι υποχρεωτική, το στοιχείο αυτό είναι ο αριθμός του ΔΤ.

Σε χώρες όπου η έκδοση ΔΤ δεν είναι υποχρεωτική, για τους σκοπούς της απογραφής δυνατό να χρησιμοποιείται άλλο αναλογικό μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο.

Προσθέτω ότι, το Γραφείο μου είναι σε διαβούλευση με τη Στατιστική Υπηρεσία και άλλες Αρχές, για την ενδεχόμενη δημιουργία ενός δυναμικού μητρώου πληθυσμού ώστε, στο μέλλον, να μην χρειάζεται οι απογραφές να γίνονται με τις παραδοσιακές τηλεφωνικές ή κατ’ οίκο συνεντεύξεις, που επιβαρύνουν το κοινό.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

21 Οκτωβρίου 2021

Back To Top