Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Κλήσεις και μηνύματα πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης υποψηφιότητας


Μετά από εξέταση παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου που αφορούσαν σε κλήσεις και μηνύματα πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης υποψηφιότητας, η Επίτροπος στις 12/2/2018 εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Δύο Αποφάσεις σχετικά με κλήσεις πολιτικού περιεχόμενου με τις οποίες επέβαλε στον κ. Γιώργο Λιλλήκκα χρηματικές ύψους 1500 ευρώ για την κάθε μια.

- Απόφαση σχετικά με μήνυμα πολιτικού περιεχόμενου με την οποία επέβαλε στον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο χρηματική ποινή ύψους 1500 ευρώ,

- Απόφαση με την οποία επέβαλε στον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο χρηματική ποινή ύψους 10 000 ευρώ σχετικά με αποστολή 10 μηνυμάτων sms σε 8 άτομα,

- Απόφαση με την οποία επέβαλε στον κ. Σταύρο Μαλά χρηματική ποινή ύψους 10 000 ευρώ σχετικά με αποστολή sms σε 14 άτομα.

Back To Top