Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σε συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Back To Top