Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αυτοματοποίηση εργασιών και εναλλακτικές επιλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αυτοματοποίηση εργασιών και εναλλακτικές επιλογές

Παρατηρώ ότι, πολλές Δημόσιες Αρχές, προχωρούν στην αυτοματοποίηση εργασιών τους. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν αιτήματά τους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ή να λαμβάνουν λογαριασμούς ή ενημέρωση για την πορεία των αιτημάτων τους, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Το Γραφείο μου καλωσορίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλονται από Νόμο, όπως για παράδειγμα το TAXISNET και αποσκοπούν στην μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους και στην γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ωστόσο, η αυτοματοποίηση εργασιών δημιουργεί και προβλήματα σε πρόσωπα που δεν έχουν την ψηφιακή δεξιότητα να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Τέτοιο πρόβλημα δημιουργείται, για παράδειγμα, όταν απαιτείται από ένα πολίτη να δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να λαμβάνει λογαριασμούς κοινής ωφελείας και αναγκάζεται να δηλώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση οικείου προσώπου. Ως αποτέλεσμα, αποκαλύπτονται στο πρόσωπο αυτό, πληροφορίες που πιθανό ο πολίτης να μην ήθελε να αποκαλύψει.

Η πρόσβαση του πολίτη σε δημόσιες υπηρεσίες είναι θέμα που αφορά μόνο στον ίδιο. Το θέμα των ενδεχόμενων διακρίσεων, δεν αφορά στο Γραφείο μου. Ωστόσο, αν ο πολίτης αναγκάζεται να αποκαλύπτει προσωπικά του δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, για την λήψη κάποιων υπηρεσιών, αυτό παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Πάγια θέση του Γραφείου μου είναι ότι, όταν μία Αρχή προγραμματίζει την αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών, πρέπει να παρέχει σε πολίτες που δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, εναλλακτικούς τρόπους για την διεκπεραίωσή τους, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

16 Ιουνίου 2022

Back To Top