Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνώμη 4/2007 σχετικά με την έννοια του όρου ’δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα’


Η Ομάδα προστασίας του άρθρου 29 έχει ετοιμάσει τη Γνώμη 4/2007 σχετικά με την έννοια του όρου ’δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα’ η οποία είναι διαθέσιμη στην σελίδα με τα έγγραφα της ομάδας

Back To Top