Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Γνώμη 1/2018 της Επιτρόπου προς τις συντεχνίες, αναφορικά με την κοινοποίηση από τους εργοδότες ονομαστικής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από τους υπαλλήλους (18/7/2018)

    • Γνώμη 1/2018 της Επιτρόπου προς τις συντεχνίες, αναφορικά με την κοινοποίηση από τους εργοδότες ονομαστικής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από τους υπαλλήλους (18/7/2018)


Last Update: 12/03/2019 09:00:30 AM
 
Back To Top