Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οδηγός Προστασίας Δεδομένων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οδηγός Προστασίας Δεδομένων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)


Στο πλαίσιο της Στρατηγικής και των δράσεών του για τα έτη 2021-2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ανέπτυξε, μέσω ομάδας έργου, στην οποία συμμετείχε και το Γραφείο μου, Οδηγό Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ο Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, διαδραστικά εργαλεία καθώς και ρεαλιστικά παραδείγματα βασισμένα στην 5ετή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/home


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα


4η Μαΐου, 2023

Back To Top