Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταυτοποίηση δικαιούχων κατά την εκτέλεση συνταγών σε φαρμακεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταυτοποίηση δικαιούχων κατά την εκτέλεση συνταγών σε φαρμακεία

Παρά τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, από το Γραφείο μου απευθείας, όσο και μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, προς τους εμπλεκόμενους φορείς, παρατηρείται ότι, συνεχίζει να μην τηρείται η ορθή διαδικασία, κατά την επίσκεψη πολιτών στα φαρμακεία.

Ορισμένοι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ, κατά την εκτέλεση συνταγών, αντί να δείχνουν το δελτίο ταυτότητας τους, δίνουν στον φαρμακοποιό τα στοιχεία τους προφορικά.

Επαναλαμβάνω ότι, η πρακτική αυτή ελλοχεύει κινδύνους, αφού μπορεί τα στοιχεία αυτά να τα ακούσουν και άλλοι παρευρισκόμενοι και να τα χρησιμοποιήσουν παράνομα. Επίσης, μπορεί να γίνουν λάθη στην καταχώρηση των στοιχείων και στην εκτέλεση των συνταγών.

Υπενθυμίζω ότι, η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

Το επόμενο διάστημα, πέραν των παραπόνων που ενδεχομένως να κληθούμε να εξετάσουμε, θα προβούμε και σε αυτεπάγγελτους ελέγχους.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

28 Μαρτίου 2021

Back To Top