Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο αναφορικά με διαρροή προσωπικών δεδομένων από τη CYTA (την Αστυνομία Κύπρου και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Back To Top