Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΕΠΔΠΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΕΠΔΠΧ)


Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΕΠΔΠΧ), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, Λειτουργών Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΛΓΠΔΠΧ), για τη στελέχωση του (ΓΕΠΔΠΧ).

Οι ανάγκες του (ΓΕΠΔΠΧ) αφορούν στα πιο κάτω:

(α) Δύο (2) Λειτουργούς με προσόν στα Νομικά (Κλ. Α8) και,

(β) Ένας (1) Λειτουργός με προσόν στην Πληροφορική) (Κλ. Α8).

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα, καθήκοντα, διάρκεια σύμβασης και προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στη σχετική Προκήρυξη Αρ. 607 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 31/5/2024.


Δείτε επίσης τα σχετικά έγγραφα:

Αίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου - Πρότυπο από ΤΔΔΠ


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου

Επίτροπος Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3 Ιουνίου, 2024
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προκήρυξη ΛΓΠΔΠΧ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024.pdf


Back To Top