Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Οδηγίες της Επιτρόπου για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα (Αρ. 4/2017)

    • Οδηγίες της Επιτρόπου για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα (Αρ. 4/2017)


Last Update: 12/03/2019 09:02:45 AM
 
Back To Top