Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εκλογή Επιτρόπου στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στην επέτειο των 5 χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εκλογή Επιτρόπου στην Αντιπροεδρία
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στην επέτειο των 5 χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Αλλαγή στο πηδάλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) μετά από 5 χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Το ΕΣΠΔ αποτελεί ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαρτίζεται από τους Προϊστάμενους των Εποπτικών Αρχών των Κρατών Μελών και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Κύριος στόχος του Συμβουλίου είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Εποπτικών Αρχών

Στην θέση του Προέδρου του σώματος εξελέγη για πενταετή θητεία η Επίτροπος της Φιλανδίας κυρία Anu Talus και στην θέση της Αντιπροέδρου η Επίτροπος της Κύπρου, κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Η εκλογή της Επιτρόπου ως Αντιπροέδρου του ΕΣΠΔ, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αποδεικνύει ότι, παρά το μικρό της μέγεθός, η χώρα μας, όχι μόνο έχει λόγο, αλλά μπορεί να υπηρετήσει Ευρωπαϊκά όργανα από εκλέξιμες θέσεις.

Ο ΓΚΠΔ αποτελεί το σημαντικότερο νομικό εργαλείο για την προστασία των δεδομένων, ισχυροποιεί τα δικαιώματα των πολιτών, και συγχρόνως καθορίζει τις υποχρεώσεις όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια των 5 χρόνων εφαρμογής του ΓΚΠΔ, το Συμβούλιο έχει εκδώσει 42 Κατευθυντήριες Γραμμές, 6 Συστάσεις, 8 δεσμευτικές Αποφάσεις επίλυσης διαφορών και 1 επείγουσα δεσμευτική Απόφαση. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο έχει εκδώσει 140 Γνώμες στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, έχει παράσχει 10 Γνωμοδοτήσεις από κοινού με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και έχει εκδώσει 20 έγγραφα νομικής καθοδήγησης.

Στα πέντε αυτά χρόνια, το Γραφείο της Επιτρόπου χειρίστηκε 397 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και 2178 παράπονα, εκ των οποίων τα 651 αφορούσαν σε ανεπιθύμητη επικοινωνία. Η Επίτροπος εξέδωσε 224 Αποφάσεις και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους €1.445.600. Διενεργήθηκαν 491 έλεγχοι (επιτόπιοι/ έλεγχοι ιστοσελίδων/ αποστολή ερωτηματολογίων). Επιπλέον, έτυχαν διαβούλευσης με το Γραφείο 76 εκτιμήσεις αντικτύπου και 177 νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και διακρατικές συμφωνίες.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Εποπτικές Αρχές είναι αναρίθμητες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επιτάσσουν τη συνεχή προσήλωση και λήψη όλων εκείνων των μέτρων που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο της Επιτρόπου εντείνει τις προσπάθειες για την εδραίωση και διατήρηση της κουλτούρας προστασίας δεδομένων καθώς απαιτείται συνεχή και επίμονη προσπάθεια.

25 Μαΐου 2023

Back To Top