Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συγκατάθεση στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email) - 2η Ανακοίνωση


Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με τη συγκατάθεση στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email).


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτρόπου ημερομηνίας 18/5/2018, σχετικά με τη λήψη συγκατάθεσης στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email), ενόψει των πολλών ερωτημάτων που λαμβάνουμε διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η συγκατάθεση θα έπρεπε να είχε ληφθεί από πριν (κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων), αφού προηγουμένως είχε γίνει ενημέρωση για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και όχι σιωπηρή και να έχει ληφθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να αποδειχθεί εύκολα όταν ζητηθεί. H αντίταξη ή η σιωπηρή συγκατάθεση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στον ορισμό της συγκατάθεσης. Για παράδειγμα η αποστολή μηνύματος «αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα στείλτε μήνυμα/ τηλεφωνήστε στο …» δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις της συγκατάθεσης.

Εάν ο κατάλογος αποστολής μηνυμάτων περιλαμβάνει άτομα τα οποία δεν είχαν δώσει συγκατάθεση ή δεν ήταν πελάτες της εταιρείας ή είχαν ήδη ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα, η αποστολή μηνύματος τώρα για τη λήψη συγκατάθεσης δεν είναι νόμιμη, αφού το μήνυμα αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και έμμεση διαφήμιση της εταιρείας / του οργανισμού και δεν επιτρέπεται η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση ή χωρίς οι παραλήπτες να ήταν πελάτες.

25/5/2018

Back To Top