Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Γνώμη 1/2019 αναφορικά με πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλων και πρώην υπαλλήλων (17/5/2019)

Back To Top