Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Κλήσεις πολιτικού περιεχομένου / προώθησης υποψηφιότητας


Μετά από εξέταση παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου που αφορούσαν σε κλήσεις πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης υποψηφιότητας, η Επίτροπος στις 26/1/2018 εξέδωσε 5 αποφάσεις με τις οποίες επέβαλε 2 χρηματικές ποινές στον κ. Γιώργο Λιλλήκκα ύψους 1500ευρώ η κάθε μια και 3 χρηματικές ποινές στον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο ύψους 1500ευρώ η κάθε μια.

Back To Top