Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προεδρικές Εκλογές 2023 - Ελέγχοι και παράπονα β΄ γύρου / επαναληπτικής Ψηφοφορίας

Δεύτερη Ανακοίνωση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προεδρικές Εκλογές 2023


Σε συνέχεια της πρώτης Ανακοίνωσης μου ημερ. 7 Φεβρουαρίου, 2023, επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό ότι, κατά τη διάρκεια των εκλογών της 12 Φεβρουαρίου, 2023 διενεργήθηκαν παγκύπρια, έλεγχοι συμμόρφωσης σε 80 εκλογικά κέντρα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, τηρήθηκαν οι διαδικασίες/οδηγίες που το Γραφείο μου είχε θέσει στην Ανακοίνωση ημερ. 1 Φεβρουαρίου, 2023, αναφορικά με την απαγόρευση αναφώνησης αριθμού δελτίου ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων που δικαιούνται να κατέχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών συνδυασμών/κομμάτων/υποψηφίων, εντός των εκλογικών κέντρων.

Στα 25 παράπονα που είχαν υποβληθεί μέχρι τον πρώτο γύρο των εκλογών, προστέθηκαν 52 παράπονα που αφορούσαν στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Πλείστα εκ των παραπόνων αφορούν σε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και σε ανεπιθύμητα προωθητικά μηνύματα τύπου sms.

Ως έχω προαναφέρει στην πρώτη Ανακοίνωση, όλα τα παράπονα θα τύχουν της δέουσας διερεύνησης και θα ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα τους σε μεταγενέστερο χρόνο.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


15 Φεβρουαρίου, 2023

Back To Top