Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έλεγχος για την λειτουργία κλειστού κυκλώματος βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έλεγχος για την λειτουργία κλειστού κυκλώματος βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ

Επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό ότι, ο ανωτέρω έλεγχος που ξεκίνησε στις 22/03/2024, έχει ολοκληρωθεί και η Έκθεση Ελέγχου στάλθηκε στην Αστυνομία, στις 04/06/2024. Σκοπός του ελέγχου ήταν, αφενός να διαπιστωθεί η νομιμότητα, αναγκαιότητα και αναλογικότητα του ΚΚΒΠ στη Μονή και αφετέρου, να διερευνηθούν τα όσα έλαβαν χώρα στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, στις 5 - 6 Μαρτίου 2024 και έπειτα και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μου.

Στα ευρήματα του ελέγχου, καταγράφονται πράξεις και/ ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κατ’ επέκταση ποινικά αδικήματα. Στο παρόν στάδιο, δεν μπορούν να ανακοινωθούν λεπτομέρειες, καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, το οποίο δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες, με βάση τον ΓΚΠΔ έχω εξουσία να επιβάλω και διοικητικές κυρώσεις, εάν το κρίνω απαραίτητο. Αυτό, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα07 Ιουνίου 2024

Back To Top