Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Παράνομη αποκάλυψη/κοινοποίηση σε τρίτους θετικού αποτελέσματος σε έλεγχο ντόπινγκ αθλητή


ΑΠΟΦΑΣΗ

Παράνομη αποκάλυψη/κοινοποίηση σε τρίτους θετικού αποτελέσματος σε έλεγχο ντόπινγκ αθλητή

Ο κ. Π., δικηγόρος, με επιστολή του με ημερομηνία 5.8.2009, υπέβαλε καταγγελία στο Γραφείο μου εκ μέρους του πελάτη του κ. Κ., εναντίον της Κυπριακής Αθλητικής Ομοσπονδίας Κωφών (ΚΑΟΚ), για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη του. Ο κ. Π. συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος και ο Διοικητικός Γραμματέας της ΚΑΟΚ απέστειλαν επιστολή με ημερομ. 31.7.2009 προς την Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών, την Αθλητική Ένωση Κωφών, τον Όμιλο Κωφών Λεμεσού και τον Όμιλο Κωφών Λάρνακας, με κοινοποίηση της στον Αν. Διευθυντή Σχολής Κωφών, με την οποία τους πληροφορούσαν ότι ο Κ., που έλαβε μέρος τον Ιούνιο του 2009 στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και ότι γι’ αυτό το Δ.Σ. της ΚΑΟΚ αποφάσισε, στη συνεδρία του με ημερομηνία 30.7.2009, να αφαιρέσει το όνομα του από τον κατάλογο των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών 2009.

2. Ο δικηγόρος του παραπονούμενου, στην πιο πάνω επιστολή του, αναφέρθηκε, επίσης, στο γεγονός ότι η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ ενήργησε εμπιστευτικά και ότι όλες οι εφημερίδες προέβησαν σε διάφορες δημοσιεύσεις χωρίς να αναφέρουν το όνομα του παραπονούμενου, διαβιβάζοντας στο Γραφείο μου αντίγραφο επιστολής της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ προς τον παραπονούμενο με ημερομηνία 29.6.2009, που έχει την ένδειξη «εμπιστευτικό».

3. Με βάση την αρμοδιότητα, που παρέχει στον Επίτροπο το άρθρο 23(ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι) του 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), για εξέταση παραπόνων, με επιστολή του Γραφείου μου προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Αθλητικής Ομοσπονδίας Κωφών με Αρ. Φακ.:11.17.001.75/2009 και ημερομηνία 12.8.2009, ζητήθηκαν εξηγήσεις για ποιό σκοπό θεώρησε αναγκαία την κοινοποίηση των δεδομένων του κ. Κ. στην Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών, την Αθλητική Ένωση Κωφών, τον Όμιλο Κωφών Λεμεσού, τον Όμιλο Κωφών Λάρνακας και στον Αν. Διευθυντή Σχολής Κωφών, και γενικά τις απόψεις/σχόλια/θέση του για τα πιο πάνω.

4. Ο δικηγόρος του παραπονούμενου, με νεότερη επιστολή του, με ημερομηνία 24.8.2009, μας πληροφόρησε ότι η επιστολή της ΚΑΟΚ με ημερομηνία 31.7.2009, αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων του Ομίλου Κωφών Λεμεσού και του Ομίλου Κωφών Λάρνακας σε δημόσια θέα.

5. Όπως αναφέρει η ΚΑΟΚ στην απαντητική επιστολή της με ημερομηνία 20.8.2009, η κοινοποίηση των δεδομένων του παραπονούμενου προς τα σωματεία/μέλη της έγινε για να ενημερωθούν για το λόγο διαγραφής του παραπονούμενου που, όπως αναφέρει, «εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σοβαρός» και, επίσης, ότι έγιναν σχετικές ανακοινώσεις από τηλεοπτικά κανάλια στις 12 και 13 Αυγούστου 2009 και στον ημερήσιο τύπο στις 14.8.2009.

6. Με επιστολή του Γραφείου μου προς τον Πρόεδρο της ΚΑΟΚ με ημερομηνία 1.9.2009, ζητήθηκαν εξηγήσεις γιατί κοινοποιήθηκαν τα δεδομένα στην Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών, την Αθλητική Ένωση Κωφών, τον Όμιλο Κωφών Λεμεσού, τον Όμιλο Κωφών Λάρνακας και στον Αν Διευθυντή Σχολής Κωφών.

Ο Πρόεδρος της ΚΑΟΚ ενημερώθηκε, επίσης, για τη επιστολή του δικηγόρου του παραπονούμενου με ημερομηνία 24.8.2009 και πληροφορήθηκε ότι εκ πρώτης όψεως δε δικαιολογείται η δημόσια διαπόμπευση του παραπονούμενου με την ανάρτηση της επιστολής του ΚΑΟΚ στους πίνακες ανακοινώσεων των Ομίλων σε δημόσια θέα όταν η εξέταση της υπόθεσης του αθλητή εκκρεμεί και δεν υπάρχει τελική απόφαση. Επίσης, ενημερώθηκε για τη επιστολή του δικηγόρου του παραπονούμενου με ημερομηνία 5.8.2009, με την οποία μας πληροφόρησε ότι η επιστολή της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ έχει τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτικό» και του ζητήθηκαν διευκρινίσεις αν οι αναφορές στα ΜΜΕ έγιναν επώνυμα.

7. Σε απαντητική επιστολή του, με ημερομηνία 21.9.2009, ο δικηγόρος της ΚΑΟΚ μας πληροφόρησε ότι ουδέποτε η ΚΑΟΚ απέστειλε επιστολή η οποία να απεκάλυπτε το όνομα του παραπονούμενου στα τηλεοπτικά κανάλια ή τον ημερήσιο τύπο. Επίσης, ανέφερε ότι η εν λόγω επιστολή της ΚΑΟΚ κοινοποιήθηκε στα σωματεία μέλη της μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση σε διαδικασία στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της.

8. O Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, με επιστολή του με Αρ. Φακ. 10.01.007/2010, 20.03.003/2010 και ημερομηνία 4.2.2010, ενημέρωσε το Γραφείο μου ότι ο Όμιλος Κωφών Λάρνακας και η Σχολή Κωφών δεν είναι εγγεγραμμένες στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ.

9. Σε απαντητική επιστολή του, με ημερομηνία 10.2.2010, ο δικηγόρος της ΚΑΟΚ επιβεβαίωσε ότι η Σχολή Κωφών δεν είναι μέλος της ΚΑΟΚ και ούτε είναι εγγεγραμμένη στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ. Στην επιστολή του επισύναψε απόσπασμα από το καταστατικό της ΚΑΟΚ Σύμφωνα με την παράγραφο «8.2» του καταστατικού «Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να εγγραφούν όλα τα εγγεγραμμένα και σε πλήρη αθλητική λειτουργία σωματεία κωφών της Κύπρου τα οποία τυγχάνουν αναγνώρισης για το αντίστοιχο άθλημα ή αθλήματα από τον Κ.Ο.Α., μετά από έγγραφη αίτηση τους στην Ομοσπονδία».

10. Ακολούθησε επιστολή του Γραφείου μου προς το δικηγόρο της ΚΑΟΚ, στην οποία επεξηγήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους θεωρήθηκε ότι εκ πρώτης όψεως η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου στον Όμιλο Κωφών Λάρνακας και στον Αν. Διευθυντή Σχολής Κωφών από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Αθλητικής Ομοσπονδίας Κωφών, συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων του, υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνου επεξεργασίας, βάσει των άρθρων 4 και 6 του Νόμου. Του ζητήθηκε να υποβάλει τα σχόλια/θέση του και τους τυχόν λόγους για τους οποίους κατά την άποψη του δεν πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση στον πελάτη του, μέχρι τις 31.3.2010 το αργότερο. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση του μέχρι σήμερα.

11. Βάσει του άρθρου 4(1)(α)(β)(γ) του Νόμου ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
· υφίστανται θεμιτή (δίκαιη) και νόμιμη επεξεργασία (Αρχή της Νομιμότητας)
· συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς (Αρχή του Σκοπού)
· είναι συναφή, πρόσφορα (κατάλληλα) και όχι υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας (Αρχή της Αναλογικότητας).

12. Εφόσον ο Όμιλος Κωφών Λάρνακας δεν είναι εγγεγραμμένος στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΑΟΚ ότι έπρεπε να γίνει η κοινοποίηση των δεδομένων του παραπονούμενου στον πιο πάνω Όμιλο για να καταρτιστεί ορθά η αθλητική ομάδα που θα αντιπροσώπευε την Κυπριακή Ομάδα Κωφών Αθλητών. Ο Όμιλος Κωφών Λάρνακας και η Σχολή Κωφών δεν έχουν επίσημα αθλητική δραστηριότητα η οποία να δικαιολογεί την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου σε αυτές.

13. Μέλη της ΚΑΟΚ είναι σωματεία και όχι σχολή ή άτομα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για κοινοποίηση των δεδομένων του παραπονούμενου στον Αν. Διευθυντή της Σχολής Κωφών. Ο ισχυρισμός που προέβαλε με την επιστολή του ημερομηνίας 10.2.2010 ο δικηγόρος της ΚΑΟΚ ότι ο Αν. Διευθυντής της Σχολής Κωφών θα επίλυε το πρόβλημα δεν ευσταθεί, αφού για το συγκεκριμένο θέμα δεν είχε οποιοδήποτε ρόλο να διαδραματίσει. Εξάλλου, η επιστολή με την οποία έγινε η κοινοποίηση των δεδομένων ήταν πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν έθετε κάποιο θέμα για χειρισμό από αυτούς στους οποίους απευθύνεται, ιδιαίτερα μάλιστα από τον Αν. Διευθυντή Σχολής Κωφών στον οποίο απλώς κοινοποιήθηκε.

Διαπιστώνω παράβαση της υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για διασφάλιση της Αρχής της Νομιμότητας κατά την επεξεργασία των δεδομένων βάσει του άρθρου 4(1)(α) του Νόμου.

14. Δεν ήταν αναγκαία η ανάρτηση της επιστολής της ΚΑΟΚ με ημερομηνία 31.7.2009 στο πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου Κωφών Λάρνακας, σε δημόσια θέα. Δεν ήταν αναγκαία, για τον σκοπό του αποκλεισμού του παραπονούμενου από αγώνες, η δημόσια διαπόμπευση του. Υπήρχαν διαθέσιμα άλλα, λιγότερο επαχθή μέτρα, που ήταν ικανοποιητικά για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ούτε είναι επιτρεπτό η αποτροπή να οδηγεί στη λήψη μέτρων δυσανάλογων που λειτουργούν ως επιπρόσθετη τιμωρία. Τούτο είναι ακόμα πιο ανεπίτρεπτο όταν η εξέταση της υπόθεσης του αθλητή εκκρεμεί και δεν υπάρχει τελική απόφαση. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει λογική συνάφεια (αναλογικότητα) μεταξύ της αναγκαιότητας της επεξεργασίας για την επίτευξη του νόμιμου σκοπού και των αποτελεσμάτων/συνεπειών της επεξεργασίας.

15. Με βάση τα πιο πάνω, η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Αθλητικής Ομοσπονδίας Κωφών, στον Όμιλο Κωφών Λάρνακας και στον Αν. Διευθυντή Σχολής Κωφών, συνιστά παράβαση της εκ του άρθρου 4 του Νόμου υποχρέωσης του, υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνου επεξεργασίας, για τήρηση της Αρχής της Νομιμότητας κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

16. Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα και αφού έλαβα υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνονται παραβάσεις του Νόμου από τον καθ’ ου το παράπονο, αποφάσισα, βάσει της εξουσίας που μου παρέχει το άρθρο 25(1) του Νόμου, την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της χρηματικής ποινής των €300 (τριακόσιων ευρώ).

Τούλα Πολυχρονίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

8 Ιουνίου 2010

Back To Top