Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ετήσια Έκθεση 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέδωσε σήμερα την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της για το έτος 2020
στον Πρόεδρο της ΔημοκρατίαςΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέλαβε σήμερα 17 Ιανουαρίου 2022, την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το έτος 2020.

Παραδίδοντας την Έκθεση, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου ανέφερε ότι το 2020 ήταν μια χρονιά πρόκλησης για το Γραφείο, το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί θέματα πανδημίας, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των πολιτών, και σε εξισορρόπηση με θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού παρέλαβε την Έκθεση, συγχαίροντας την Επίτροπο και τους συνεργάτες της, ανέφερε ότι η όλη διαχείριση των θεμάτων του Γραφείου της Επιτρόπου έγινε με αυστηρότητα και χωρίς να παρακάμπτονται τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά με τρόπο που να διασφαλίζονται, συγχρόνως, όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.17 Ιανουαρίου, 2022
Ετήσια Έκθεση 2020

Back To Top