Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για μια πρώτη συζήτηση της Απόφασης του ΔΕΕ με την οποία ακυρώθηκε η Απόφαση για τον Ασφαλή Λιμένα (Safe Harbor)


Στις 15 Οκτωβρίου 2015, η Επίτροπος συμμετείχε σε έκτακτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για μια πρώτη συζήτηση της Απόφασης του ΔΕΕ με την οποία ακυρώθηκε η Απόφαση για τον Ασφαλή Λιμένα (Safe Harbor). Η ομάδα καλεί τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό, για εξεύρεση πολιτικών, νομικών και τεχνικών λύσεων που θα επιτρέπουν την διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Δήλωση της Ομάδας του Άρθρου 29 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ομάδας.
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf

Back To Top