Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

61η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29


Κατά την 61η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 και 20 Ιουνίου 2007, η Ομάδα Εργασίας συνέχισε τις διαβουλεύσεις της για την υπόθεση SWIFT, εξέδωσε μια πρώτη έκθεση για την έρευνα στον τομέα παροχής ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, υιοθέτησε ένα σημαντικό έγγραφο για τον καθορισμό των «προσωπικών δεδομένων», συνέχισε τη συζήτηση σχεδίου γνωμοδότησης για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών και συζήτησε το θέμα της διαβίβασης των δεδομένων επιβατών στις ΗΠΑ.
ART29 Press release.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ART29 Press release.pdf


Back To Top