Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ηλεκτρονικό μήνυμα προς εκπαιδευτικούς για «Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου για την Παιδεία»


Απόφαση
Ηλεκτρονικό μήνυμα προς εκπαιδευτικούς για «Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου για την Παιδεία»

Υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου αριθμός παραπόνων που αφορούσαν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ήτοι του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης, μέσω της χρησιμοποίησής του για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα στοιχεία αυτά ήταν καταχωρισμένα στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ), σκοπός της λειτουργίας του οποίου ήταν η ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαφόρων διοικητικών διαδικασιών στη Δημόσια Εκπαίδευση και ειδικότερα της διαχείρισης αιτήσεων για άδεια απουσίας ή άδειες ασθενείας, ή διαχείριση αίτησης μετακίνησης ή τοποθέτησης.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η ενέργεια του καθ’ού το παράπονο και υπεύθυνου επεξεργασίας, Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, να χρησιμοποιήσει (με την εξαγωγή τους από το ΣΕΠ και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος) τα στοιχεία του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των παραπονούμενων, τα οποία είχαν καταχωρίσει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο ΣΕΠ για σκοπούς ενεργοποίησης του λογαριασμού τους στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα ΣΕΠ, συνιστά περαιτέρω ή μεταγενέστερη επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων. Ως εκ τούτου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενήργησε καθ’ υπέρβαση των αρχών του περιορισμού του σκοπού και της αρχής της («νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας»), ως άμεσα συνυφασμένης αρχής (άρθρο 5(1)(α) και (β)) του Κανονισμού).

Η Επίτροπος ασκώντας τις εκ του Κανονισμού αρμοδιότητές της απηύθυνε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ΕΠΙΠΛΗΞΗ δυνάμει των προνοιών του άρθρου 58(2)(β) σχετικά με την παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5(1)(α) και (β). Τηρουμένου επίσης του άρθρου 58(2)(στ) εξέδωσε ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ με σκοπό τον οριστικό περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για σκοπό ή σκοπούς άλλους από τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών τύπου διαχείρισης αιτήσεων για άδεια απουσίας ή άδειες ασθενείας, ή διαχείριση αίτησης μετακίνησης ή τοποθέτησης.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


21/9/2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat απόφαση Vs Υπουργείου Παιδείας.pdf


Back To Top