Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Standard Application for Approval of Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data


Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ υιοθέτησε στις 10 Ιανουαρίου 2007 τη Σύσταση με αρ. 1/2007 "on the Standard Application for Approval of Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data".
WP133.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word WP133.doc


Back To Top