Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κυρώσεις που υποβλήθηκαν για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων sms και email


Κυρώσεις που υποβλήθηκαν για αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων sms και email

Μετά από εξέταση παραπόνων που είχαν υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων sms και email η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου και Ιουνίου 2018, εξέδωσε Αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις:

- Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για αποστολή μηνυμάτων sms σε φοιτητή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms).

- Χρηματική ποινή ύψους 800 ευρώ στην ιστοσελίδα CYspots που αποστέλλει ενημερωτικά δελτία με προσφορές (newsletters), για αποστολή μηνυμάτων email χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.

- Χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ στο κατάστημα ΙΚΕΑ για αποστολή μηνυμάτων sms χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τερματισμού της αποστολής των μηνυμάτων ατελώς (χωρίς δωρεάν αριθμό stopsms).

- Χρηματική ποινή ύψους 400 ευρώ στο κατάστημα AP-Pet-People Ltd για αποστολή διαφημιστικού μηνύματος sms χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη και χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ στην εταιρεία Omnitouch Cyprus Ltd που παρείχε τις υπηρεσίες αποστολής του συγκεκριμένου μηνύματος η οποία κατείχε τον αριθμό τηλεφώνου του παραπονούμενου χωρίς τη συγκατάθεση του.

Back To Top