Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση αναφορικά με τις επικείμενες Αρχιεπισκοπικές Εκλογές

Ανακοίνωση

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με τις επικείμενες Αρχιεπισκοπικές Εκλογές


Με αφορμή ερωτήματα που λαμβάνω από Μ.Μ.Ε και πολίτες αναφορικά με τις επικείμενες Αρχιεπισκοπικές Εκλογές, επιθυμώ να διευκρινίσω τα ακόλουθα.

Αναφορικά με ερώτημα που έλαβα από το Γενικό Έφορο Αρχιεπισκοπικών Εκλογών σχετικά με τη δυνατότητα να κοινολογηθούν δεδομένα από τον εκλογικό κατάλογο των Πολιτειακών Εκλογικών Διαδικασιών, στην Εκκλησία της Κύπρου, από την Υπηρεσία Εκλογών, για τους σκοπούς διενέργειας των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, εξέδωσα καθηκόντως τη Γνώμη ημερ. 15/11/2022.

Σύμφωνα με τη Γνώμη του Γραφείου μου η κοινολόγηση των απολύτως απαραίτητων δεδομένων από τις Πολιτειακές στις Θρησκευτικές Αρχές κρίθηκε ως συνάδουσα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, και ως εκ τούτου σύννομη.

Το νομικό έρεισμα για την εν λόγω επεξεργασία αντλείται από τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 23 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ως έγκυρου εκκλησιαστικού νόμου στην οποία έχει αποδοθεί ερμηνευτικά ισχύς νομικής πράξης, κατ’ αναλογία με τους πολιτειακούς κανόνες δικαίου.

Το Άρθρο 23(3) προβλέπει ότι:

«Για τον καταρτισμό του καταλόγου των εκλογέων και την τήρηση της εκλογικής διαδικασίας , η Ιερά σύνοδος μπορεί, για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.»

Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας διά των διατάξεων του Άρθρου 110 θεσμοθετεί το δικαίωμα της Εκκλησίας να ρυθμίζει και διοικεί τις εσωτερικές της υποθέσεις σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και τον Καταστατικό Χάρτη, αναγνωρίζοντας και επιβεβαιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τη νομική ισχύ και υπόστασή τους ως έγκυρους κανόνες δικαίου.

Η κοινολόγηση των δεδομένων από την Υπηρεσία Εκλογών θα γίνει με βάση την καθοδήγηση και το πλαίσιο που έθεσε το Γραφείο μου.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα16 Νοεμβρίου 2022

Back To Top