Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαδικασία ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα κατά τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαδικασία ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα κατά τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές


Ενόψει των επικείμενων Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, θεωρώ χρήσιμο να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ότι ισχύουν κατ’ αναλογία οι συστάσεις του Γραφείου μου αναφορικά με προηγούμενες Πολιτειακές Εκλογές.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται αναφορικά με την αναφώνηση του αριθμού δελτίου ταυτότητας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, από τους υπαλλήλους της εκλογικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων δεν θα αναφωνείται μεγαλοφώνως, καθ’ ότι αυτό ελλοχεύει κινδύνους κοινοποίησής του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Κατά την ημέρα των εκλογών, λειτουργοί του Γραφείου μου και εγώ θα επισκεφθούμε εκλογικά κέντρα για έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πιο πάνω.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


15 Δεκεμβρίου 2022

Back To Top