Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αγγλική Σχολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αγγλική Σχολή


Στις 21/3/2022 και 22/3/2022 αντίστοιχα εξέδωσα Αποφάσεις σχετικά με περιστατικό ασφαλείας που γνωστοποιήθηκε στο Γραφείο μου από την Αγγλική Σχολή, το οποίο αφορούσε στη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και χρήση των διευθύνσεων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών της Σχολής, από τη Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού της Σχολής (ESSA).

Μετά από εξέταση όλων των περιστατικών της υπόθεσης και αφού άκουσα τα εμπλεκόμενα μέρη κατέληξα ότι υπήρχαν παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, τόσο από την Αγγλική Σχολή στην οποία επέβαλα πρόστιμο ύψους €4.000, όσο και από την οργάνωση ESSA, στην οποία επέβαλα πρόστιμο ύψους €5.000.

Ακολουθεί το κείμενο των Αποφάσεων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΠΟΦΑΣΗ ESSA 21-03-2022.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΠΟΦΑΣΗ Αγγλική Σχολή 22-03-2022.pdf


Back To Top