Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου – Δημοσίευση από την Αστυνομία φωτογραφιών υπόπτων, καταζητούμενων αλλά και ελλειπόντων προσώπων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ενόψει του ειδεχθούς εγκλήματος που διερευνάται από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές για βιασμό ανήλικης, τέθηκε ερώτημα από αριθμό δημοσιογράφων, κατά πόσο η Κυπριακή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιτρέπει στην Αστυνομία να δημοσιεύει φωτογραφίες υπόπτων, καταζητούμενων αλλά και ελλειπόντων προσώπων.

Η απάντηση είναι καταφατική. Ασφαλώς και η νομοθεσία επιτρέπει στην Αστυνομία να δημοσιεύει τέτοιες φωτογραφίες και υπάρχουν σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, που ρυθμίζουν ειδικά το θέμα αυτό.

Το ερώτημα που προκύπτει, με βάση τα όσα δημοσιεύονται για το έγκλημα στην Ελλάδα, είναι κατά πόσο, η Κυπριακή Αστυνομία μπορεί να δημοσιεύει και φωτογραφίες υποδίκων και προσώπων που τελούν υπό σύλληψη. Η απάντηση είναι ότι, τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση. Αν οι περιστάσεις είναι τέτοιες και κρίνεται ότι, κάτι τέτοιο αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μετρό, που θα βοηθήσει το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, τότε μπορεί να δικαιολογηθεί και η δημοσίευση φωτογραφιών υποδίκων και προσώπων που τελούν υπό σύλληψη.

Σε κάθε περίπτωση, τα ΜΜΕ δικαιούνται να δημοσιεύουν πληροφορίες ακόμη και φωτογραφίες, όταν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και το τεκμηριωμένο δημόσιο συμφέρον το απαιτεί. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται διάφοροι παράγοντες υπόψιν, όπως η ανθρώπινη διάσταση του θέματος, οι επιπτώσεις στο στενό οικογενειακό περιβάλλον και πρωτίστως η προστασία του θύματος. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η δημοσίευση πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να μολύνουν ποινική διαδικασία σε εξέλιξη.

Το Γραφείο μου έδωσε το πράσινο φως αρκετές φορές είτε στην Αστυνομία, είτε σε ΜΜΕ, εκεί και όπου χρειαζόταν και μετά από σχετική διαβούλευση, για την δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών για την εξυπηρέτηση και προστασία του κοινωνικού συνόλου, η οποία υπερέχει ξεκάθαρα του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


14 Οκτωβρίου 2022

Back To Top