Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

«Λευκές κάμερες» για επιτήρηση της τροχαίας κίνησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

«Λευκές κάμερες» για επιτήρηση της τροχαίας κίνησης


Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τις λεγόμενες «λευκές κάμερες» επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό τα ακόλουθα:

Οι κάμερες αυτές αποτελούν μέρος του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) που έχει εγκατασταθεί με βάση τον περί Πλαισίου Ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και των Διεπαφών με Άλλους Τρόπους Μεταφοράς Νόμο του 2012. Ο Νόμος αυτός θεσπίστηκε βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, που προβλέπει για την λειτουργία ΣΕΜ, με σκοπό την επιτήρηση της τροχαίας κίνησης, σε πραγματικό χρόνο.

Κάποιες από αυτές τις κάμερες λειτουργούν από το 2014 και η εγκατάστασή τους έτυχε διαβούλευσης με το Γραφείο μου τον τότε καιρό. Οι κάμερες αυτές τοποθετούνται σε ψηλούς πυλώνες, συνήθως σε συμβολές όπου ο δρόμος είναι ευθύς, για να παρακολουθούν μέχρι που φτάνει η ουρά των αυτοκινήτων. Λόγω ύψους και γωνίας, δεν διαβάζουν αριθμούς πινακίδων και δεν λαμβάνουν εικόνες οδηγών.

Τα βίντεο που καταγράφουν οι κάμερες αποθηκεύονται σε DVR (Digital Video Recorder) και διαγράφονται αυτόματα, με την καταγραφή νέων βίντεο. Με βάση τον πιο πάνω Νόμο, τα βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για επιτήρηση της τροχαίας κυκλοφορίας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, ούτε για έκδοση εξωδίκων προστίμων, ούτε για επίλυση διαφορών ενώπιον Δικαστηρίου, σε περιπτώσεις ατυχημάτων.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

25 Νοεμβρίου 2022

Back To Top