Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Απόφαση κατά του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης


Απόφαση κατά του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης


Η παραπονούμενη ακαδημαϊκός αιτήθηκε από τον εργοδότη της, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσβαση στις αξιολογήσεις και συστατικές επιστολές ανεξάρτητων κριτών στους οποίους το Πανεπιστήμιο είχε αναθέσει την αξιολόγησή της. Το Πανεπιστήμιο αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημά της στη βάση εσωτερικών κανονισμών του που προβλέπουν ότι, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα των κριτών στους αξιολογούμενους, για να προστατευτεί η αμεροληψία τους. Η άρνηση του Πανεπιστήμιο Κύπρου να ικανοποιήσει το αίτημα της παραπονούμενης για πρόσβασή της στο περιεχόμενο αξιολογήσεων ανεξάρτητων κριτών, εντός των προθεσμιών που δόθηκαν, συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ.

Η Επίτροπος έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αυστηρή προειδοποίηση για υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών που θα επιτρέπουν την ικανοποίηση αιτημάτων, από μέλη του προσωπικού, για πρόσβασή τους σε αξιολογήσεις ανεξάρτητών κριτών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου άσκησε προσφυγή εναντίον της απόφασης της Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση Α-Π 52-2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου.pdf


Back To Top