Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επιβολή χρηματική ποινής €1000 στην ALPHA PIZZA


Επιβολή χρηματική ποινής €1000 στην ALPHA PIZZA
για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς δικαίωμα διαγραφής

Επιβλήθηκε στην APLHA PIZZA η διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €1000,00 αναφορικά με παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της αποστολής μηνύματος από τον καθ΄ ού το παράπονο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να σταματήσει να λαμβάνει τα μηνύματα με εύκολο τρόπο.

Για την επιμέτρηση της ποινής λήφθηκαν υπ’ όψιν:

α) το γεγονός ότι στις 6/2/2015 είχε εκδοθεί άλλη Απόφαση εναντίον της APLHA PIZZA για το ίδιο θέμα, με την οποία του είχε επιβληθεί η χρηματική ποινή ύψους 600 ευρώ.


β) την παραδοχή και απολογία του καθ’ ού το παράπονο

γ) το γεγονός ότι μετά την προηγούμενη Απόφαση, ο καθ’ ού το παράπονο έχει προσθέσει στα μηνύματα δωρεάν αριθμό με τον οποίο να μπορούν οι παραλήπτες των μηνυμάτων να ζητούν να σταματήσουν να τα λαμβάνουν ατελώς.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ

26 Φεβρουαρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Alpha Pizza decesion 79-2015.pdf


Back To Top