Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4. Έλεγχος του συστήματος βιομετρικών διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Λάρνακας (Σεπτέμβριο 2018)

Έλεγχος του συστήματος βιομετρικών διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Το Σεπτέμβριο του 2018 έγινε έλεγχος του συστήματος βιομετρικών διαβατηρίων επιβατών στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά τον έλεγχο, εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) και της Αστυνομίας παρουσίασαν το σύστημα και απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσε η Επίτροπος. Εξετάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, η νομιμότητα του και ο ρόλος της κάθε υπηρεσίας.

Απηύθυνα συστάσεις/ εισηγήσεις προς το ΤΑΠΜ και την Αστυνομία, για εκπλήρωση υποχρεώσεών τους με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προς ενημέρωση του κοινού, εισηγήθηκα να αναρτηθεί ενημερωτικό κείμενο για τη λειτουργία του συστήματος αυτού, στις ιστοσελίδες του ΤΑΠΜ, της Αστυνομίας και της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων. Επίσης, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκα να υιοθετηθεί γραπτή διαδικασία για την καταστροφή των έντυπων αποδείξεων/ πασών που παραδίδονται στους επί καθήκοντι αστυνομικούς, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη καταστροφή όλων των πάσων.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

21 Μαΐου 2019


Last Update:
21/05/2019 01:50:05 PM
 
Back To Top