Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ - επιβολή προστίμου €3000 στην εφημερίδα «Σημερινή» για Δημοσίευση υπερβολικών προσωπικών δεδομένων (26/02/2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ - επιβολή προστίμου €3000 στην εφημερίδα «Σημερινή»
για Δημοσίευση υπερβολικών προσωπικών δεδομένων (Α/Π 74/2009)

Με επιστολή της ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2009 η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού γνωστοποίησε στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσίευμα της εφημερίδας «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2009 το οποίο στη σελίδα 3 κάτω από τον κύριο τίτλο ΘΕΜΑ έφερε τον επιμέρους τίτλο «Αθωώθηκαν τέσσερις γιατροί» και το οποίο απεκάλυπτε μεταξύ άλλων ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, ανήλικου παιδιού, με απώτερο σκοπό να διερευνηθεί από την Επίτροπο λόγω αρμοδιότητας.

Στο εν λόγω δημοσίευμα παρατίθεται περίληψη της δικαστικής απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με βάση την οποία είχαν αθωωθεί τέσσερις γνωστοί γιατροί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρές κατηγορίες.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει εκτός, από τα ονόματα όλων των σχετιζόμενων με την υπόθεση προσώπων (παραπονούμενου, συγκατηγορουμένων, όλων των εμπλεκομένων μερών), και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου της συγκατηγορούμενης και συγκεκριμένα δεδομένα που αναφέρονται στην υγεία του: «Ο ----------- έπασχε από την ασθένεια Β’ Ομόζυγο Θαλασσαιμίας».

Η Επίτροπος έκρινε ότι η δημοσιοποίηση του εν λόγω άρθρου έγινε για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού και αποκατάστασης του ονόματος των τεσσάρων γιατρών οι οποίοι αθωώθηκαν από το Δικαστήριο, και ότι η δημοσιοποίηση όμως των ονομάτων της συγκατηγορούμενης μητέρας, παραπονούμενου και ανήλικου τέκνου, περιλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων υγείας αυτού, έχει υπερβεί την αρχή της αναλογικότητας και ότι εν πάση περιπτώσει είναι υπερβολική σε συσχετισμό με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Επέβαλε στον Εκδοτικό Οίκο Δίας την χρηματική ποινή 3000 Ευρώ.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής έλαβε υπόψη την υποχρέωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και το γεγονός ότι το σχετικό δημοσίευμα αναφερόταν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας, καθώς και το γεγονός ότι το δημοσίευμα περιείχε πληροφορίες που δεν ήταν απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού για την υπόθεση.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 26 Φεβρουαρίου 2010


Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.
02.2010.pdf Απόφαση εφημερίδα Σημερινή 26.02.2010.pdf


Back To Top