Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ετήσια Έκθεση 2003


Η Ετήσια Έκθεση υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών στις 22 Οκτωβρίου 2004
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Annual Report 2003.pdf


Back To Top