Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ετήσια Έκθεση 2005


Η Ετήσια έκθεση υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών στις 14 Νοεμβρίου 2006 σύμφωνα με το άρθρο 23(ια) του νόμου 138(Ι)/2001.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Annual report 2005.pdf


Back To Top